برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
درخواست تایید فوری امتیاز

تایید اعتبار امتیازات در تاریخ های مشخصی از ماه انجام می شود. در جدول زیر زمانبندی تایید اعتبار امتیازات را مشاهده می فرمایید:

زمان ثبت سفارش بازه زمانی تایید امتیازات
1 الی 10 اول ماه روز اول ماه بعد
11 تا 20 میان ماه روز یازدهم ماه بعد
21 تا 31 پایان ماه روز بیست و یکم ماه بعد

در صورتی که کاربری بخواهد تایید امتیاز سفارش زودتر از این موعد انجام شود می تواند از طریق فرم زیر با انتخاب سفارش مورد نظر درخواست نهایی شدن سفارش را ثبت نماید. بدیهی است که با این درخواست سفارش نهایی طلقی شده و دیگر مرجوع نمودن کالای سفارش انتخاب شده مقدور نخواهد بود.

تنظیمات

فهرست