برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

در فروشگاه اینترنتی دلیچی به ازای هر پرداختی که در خریدها انجام می دهید، در خرید بعدی خود می توانید تخفیف نقدی دریافت کنید. بدین صورت که در هر خرید به ازای پرداخت هر ده هزار تومان، یک امتیاز دریافت می کنید و هر امتیاز معادل هزار تومان تخفیف است. شما می توانید در صفحه "امتیازهای من" در حساب کاربریتان، امتیازهای خود را به کد تخفیف تبدیل کنید.

بعد از ثبت هر سفارش امتیازات مربوط به آن سفارش در وضعیت "منتظر اعتبارسنجی" قرار می گیرد.

تایید اعتبار امتیازات در تاریخ های مشخصی از ماه انجام می شود. در جدول زیر زمانبندی تایید اعتبار امتیازات را مشاهده می فرمایید:

زمان ثبت سفارش بازه زمانی تایید امتیازات
1 الی 10 اول ماه روز اول ماه بعد
11 تا 20 میان ماه روز یازدهم ماه بعد
21 تا 31 پایان ماه روز بیست و یکم ماه بعد

دلیل وجود این فاصله زمانی میان ثبت سفارش و تایید اعتبار امتیازات اول اطمینان از رسیدن سفارش به دست مشتری و سپس گذشت دوره زمان فرصت مرجوعی کالا می باشد. در صورتی که کاربری بخواهد تایید امتیاز مربوط به سفارش گذشته زودتر از این موعد انجام شود می بایست برای یکی از پشتیبانی های آنلاین درخواست نهایی شدن سفارش گذشته را ثبت نماید. طبیعی هست که با این درخواست قبل از موعد نهایی شدن، سفارش نهایی طلقی شده و دیگر امکان مرجوعی نخواهد داشت. با تایید اعتبار امتیازات و در صفحه کاربری خود می توانید این امتیازات را به کد تخفیف تبدیل کنید.

برای امتیازات تایید شده امکان تبدیل آنها به کد تخفیف فراهم است. با تبدیل آنها یک کد تخفیف در حساب کاربری شما قرار می گیرد که در قسمت های "امتیازهای من" و "تخفیف ها" قابل مشاهده است. حالا می توانید با استفاده از کد تخفیف خود برای سفارش های بعدی خود تخفیف دریافت کنید.

لازم به یادآوری هست که در هر سفارش و هر سبد خرید تنها امکان استفاده از یک کد تخفیف وجود دارد.

از امتیازات خود برای دریافت کد تخفیف می توانید به صورت تجمیعی نیز استفاده کنید. یعنی امتیازات مربوط به چند سفارش را یکجا تبدیل به کد تخفیف کرده و آن کد تخفیف که حاصل چند سفارش قبلی می باشد را یکجا استفاده نمایید.

در صورتی که یک سفارش بطور کامل مرجوع شود، کلیه امتیازات آن سفارش نیز کنسل می شود. در صورتی که یک سفارش به صورت جزعی مرجوع شود، قسمتی از امتیاز که مربوط به کالاهای مرجوع نشده می باشد تایید خواهد شد و می تواند در خریدهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیمات

فهرست