پلیور، بلوز و ژاکت مردانه

Paltar Shik
کد: 344010519
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010754
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح کج راه مردانه مدل یقه اسکی بافت درشت راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010502
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010030
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه...
Paltar Shik
کد: 344010756
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح کج راه مردانه مدل یقه اسکی بافت درشت راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010031
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه...
Paltar Shik
کد: 344010731
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح کج راه مردانه مدل یقه اسکی بافت درشت راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010554
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010218
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت مردانه یقه گرد دارای قابلیت کشسانی طرح دار راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344005128
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور مردانه که دارای بافت گره ای درشت روی لباس بوده و طرح آن زنجیری می باشد. راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک...
Paltar Shik
کد: 344010233
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت مردانه یقه گرد دارای قابلیت کشسانی طرح دار راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010230
350,400 تومان 438,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت مردانه یقه گرد دارای قابلیت کشسانی طرح دار راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Paltar Shik
کد: 344010056
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه...
Paltar Shik
کد: 344010415
384,800 تومان 481,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
پلیور یقه گرد مردانه داخل لباس کرکی و آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه...
Paltar Shik
کد: 344010514
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش...
Paltar Shik
کد: 344010531
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Royal Star
کد: 347007802
275,200 تومان 344,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L
بلوز مردانه طرح دار، دارای طرح شیک و منحصربفرد راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه...
Paltar Shik
کد: 344010530
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Paltar Shik
کد: 344010419
384,800 تومان 481,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L
پلیور یقه گرد مردانه داخل لباس کرکی و آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Paltar Shik
کد: 344010518
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت راه راه عمودی مدل بافت برجسته آستین بلند راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Paltar Shik
کد: 344010718
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح کج راه مردانه مدل یقه اسکی بافت درشت راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد...
Paltar Shik
کد: 344010019
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه...
Paltar Shik
کد: 344010018
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه...
Paltar Shik
کد: 344010014
362,400 تومان 453,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: free size
پلیور بافت طرح حصیری برجسته یقه اسکی راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه...
نمایش 1 تا 24 از 25 مورد

پلیور، ژاکت، جامپر یا سویشرت یا هر اسم دیگری که در بازار با آن شناخته می شود. لباس محبوب و گرم فصل زمستان است که در طرح و مدل های مختلف تولید می شود و به بازار ارایه می شود. پلیور ها عموما در دسته لباس های بافتنی knitwear شناخته می شوند. از نظر استایل بایست گفت جایی در میان لباس روزمره و رسمی قرار می گیرند. بعضی پلیور را با شلوار پارچه ای و راسته همراه کت تک ست می کنند بعضی دیگر با جین و کاپشن و اورکت. ولی درهرصورد در فصل پاییز و زمستان سرما را از بدن دور می کند. پلیور با ضخامت پارچه طرح بافت پارچه و رنگ های به کار رفته در آن و گاهی با چاپ تزیینی روی لباس تفاوت و حق انتخاب بالایی را برای سلیقه های مختلف ایجاد می کنند. بیشتر اینکه فرم یقه و جلو باز یا بسته بودن آستین و فرم آن نیز تنوع بیشتری را برای مشتاقان این لباس فصل سرما ایجاد کرده است. هرچند بیشتر مواقع پلیورها با کاپشن واورکت همراه هستند اما بعضی از انواع پلیورها که با نام ژاکت آنها را می شناسیم در فصل پاییز و زمانی که سرما هنوز شدت زیادی ندارند روی تیشرت یا پیراهن پوشیده می شوند. پلیورهای جلو باز که با دکمه بسته می شوند گاهی بدون آستین تولید می شوند تا روی پیراهن مردانه کار روند. پلیورها و ژاکت های چه بصورت بافت تولید شده باشند یا کش بافت باشند مانند آنچه که در بازار ایران به دورس معروف است ممکن است به عنوان لباس ورزشی هم مورد استفاده قرار گیرد.

اما یکی از زیبایی پلیور ها یقه های آنها است. از انواع یقه پلیور می توان پلیور یقه گرد و یقه هفت را نام برد به آن بایست پلیور یقه اسمی و یقه سه سانتی را اضافه کردی. اما بعد از مدلهای نام آشنای یقه که بگذریم پلیور یقه اسکی با فرم یقه شل و پلیور یقه دار شال بافت را می توان نام برد. حتی پلیور با فرم یقه کوبایی هم تولید می شود لین مدل یقه در پلیور و تیشرت با فرم یقه کوبایی در پیراهن مردانه متفاوت است. یقه کوبایی در پلیور مانند تیشرت ترکیبی است از یقه گرد و یقه هفت. همانطور که گفته شد سویشرت، ژاکت یا پلیور با یقه دکمه دار یا زیبی هم تولید می شود و این با مدل هایی که به طور کامل از جلو با زیب یا دکمه باز می شوند متفاوت است. پلیورها در خیلی از موارد طرح های زیبایی را در بافت خود دارند. و آنقدر بزرگ هستند که بتوانند از روی لباس دیگری مانند پیراهن یا تیشرت آستین کوتاه یا بلند پوشیده شوند. با انواع شلوار جین سنگین یا شلوار کتان با بوت و نیم بوت ست می شوند گاهی هم با کفش اسپرت ست می شوند.

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

فهرست