برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

تیشرت و پولوشرت

CANTTEX
کد: 249011014
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249011005
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249011056
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249011015
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249011002
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249011001
559,200 تومان 699,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه پولو - لبه آستین کشباف - جلو 3 دکمه - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010956
405,600 تومان 507,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه گرد کشباف - قسمت جلو لباس نوشته چاپی دارد - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010915
405,600 تومان 507,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه گرد کشباف - قسمت جلو لباس نوشته چاپی دارد - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010914
405,600 تومان 507,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه گرد کشباف - قسمت جلو لباس نوشته چاپی دارد - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010902
405,600 تومان 507,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه گرد کشباف - قسمت جلو لباس نوشته چاپی دارد - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010522
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010514
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010550
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010523
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010556
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010502
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
CANTTEX
کد: 249010501
337,600 تومان 422,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: یقه کشباف - پارچه کش است - لبه یقه نوار دوزی شده - برای انتخاب سایز مناسب حتما به جدول راهنمای سایز مراجعه شود.تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
TPZ
کد: 271000413
469,600 تومان 587,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L XL 2XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: جلوی تیشرت سه دکمه است - پارچه یقه و لبه آستین متفاوتتصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
Dexonary
کد: 271000208
340,000 تومان 425,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: M L
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: لبه آستین پاکتی - پارچه کمی کش دارد - سری کالکش هنری کارنتصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
TPZ
کد: 271000332
369,600 تومان 462,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: L 2XL
جنس: نخیمناسب برای: آقایانتوضیحات: جنس پارچه کمی کشی - روی سینه لباس یک عدد جیب داردتصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
RAF
کد: 293001405
560,000 تومان 700,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: M L XL
جنس: جودونمناسب برای: آقایانتوضیحات: پارچه جودون پنبه درجه 1 - پایین لباس دو طرف چاک دارد به همراه نواردوزی - لبه آستین ها کش است - طرح روی لباس به صورت گلدوزی استتصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
Royal Star
کد: 347029830
300,000 تومان 375,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: M L XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: طرح جلوی تیشرت چاپی ضخیمتصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
Royal Star
کد: 347030002
311,200 تومان 389,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: M L
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: طرح جلوی تیشرت چاپ با کیفیت تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
Royal Star
کد: 347030348
311,200 تومان 389,000 تومان
‎−20%
سایزهای موجود: سایزها: M L XL
جنس: نخ پنبهمناسب برای: آقایانتوضیحات: طرح جلوی تیشرت چاپ با کیفیت تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
نمایش 1 تا 24 از 243 مورد

هیچ لباسی نقشی را که تیشرت در زندگی روزمره ما ایفا می کند ندارد، می توان گفت پر مصرف ترین محصول دنیای مد تیشرت است. تیشرت لباسی اقتصادی، بهداشتی و راحت است که به یک قطعه اصلی از لباس‌های مردانه یا زنانه تبدیل شده است. بدون توجه به اینکه شما به کدام طبقه اجتماعی و گروه‌های سنی مختلف داشته باشید بی شک تیشرت بخشی از کمد لباس شماست. و از آن مهم تر یکی از پر تعدادترین کالای موجود در میان لباس های شما است. تیشرت و پولوشرت مردانه که عمری بیش از چند دهه ندارند به ظاهر لباسی ساده با تنوع کم هستند در حالی طیف وسیعی از انتخاب را فقط از برش و دوخت آنها می توان توقع داشت. جدای از این موضوع تیشرت ها با انواع جنس پارچه تولید می شوند و طرح ها و چاپ های مختلفی را در بر می گیرند. چه زمانی که در مهمانی دورهمی با تیشرت و شلوار جین یا شلوار کتان حاضر شوید و چه در زمین ورزش با کفش ورزشی یا اسنیکر و جوراب اسپرت شما مشتری این محصول پر مصرف هستید. لباس محبوب دانشجویان و جوانان گاهی با آستین کوتاه تولید می شود و گاه با آستین بلند. گاهی با دکمه گاهی با زیب تولید می شود هرچند در بیشتر موارد صرفا دکمه و زیب تزیینی است همانطور که در بیشتر موارد جیب در تیشرت ها جنبه تزیینی و زیبایی دارد.

همانطور که مختصر اشاره شد تیشرت ها با انواع پارچه و الیاف نخی طبیعی مصنوعی و نیمه مصنوعی تولید می شوند. تیشرت تولید شده از پارچه پنبه ای یا پنبه لاکرا معمولا از پرطرفدارترین محصولات است. از سایرمواد طبیعی پارچه لینن نیز در تولید تیشرت پرکاربرد است. پارچه پلی ستربا مزایای قابل توجهی که دارد در تولید انواع تیشرت های ورزشی کاربرد دارد هرچند برای تولید تیشرت های روزمره نیز کم و بیش مورد استفاده قرار می گیرد. از میان الیاف ترکیبی نیر می توان از پارچه پلی استر پنبه نام برد که بیشتر مزایای هر دو نوع تیشرت نخ پنبه و پلی استر را دارد. از میان سایر جنس های که برای تولید تیشرت کاریرد دارد پارچه ریون، ویسکوز، جین و مودال است. از انواع مدل پارچه که بگذریم این طرح پارچه ها است که تنوع زیبایی را به تیشرت ها داده است. پارچه جودون که در تولید پولوشرت بسیار محبوب است و ظاهر به نسبت رسمی تری را به تیشرت می دهد. پارچه راه راه یا چهار خانه هرچند خیلی پر مصرف نیستند اما همیشه طرفداران خود را دارند. یکی از جذابترین قسمت های تیشرت یقه آن است که به آن زیبایی قابل توجه ی می دهد. انواع مدل های یقه تیشرت ممکن است با برش آستین کوتاه یا آستین بلند یا اسلیم فیت و راسته یا معمولی همراه شود. یقه پولو، یقه گرد و یقه هفت معروفترین یقه ها است اما بایست گفت ترکیب یقه هفت و یقه گرد که به یقه کوبایی معروف است یا یقه چینی که در ایران به یقه دیپلمات معروف است هم طرفداران خاص خود را دارد. یقه دیپلمات معمولا یک یقه کوتاه دو سانتی دارد که به صورت گرد، گردن را احاطه می کند و با یه دکمه بسته می شود. یقه گرد سه دکمه و تیشرت نیم یقه هم از دیگر مدل های یقه است.

یقه پولو که با سه دکمه بسته می شود تنوع خود را دارد گاهی به صورت دوبل تولید می شود گاهی به صورت نیم یقه یا بدون دکمه. پولوشرت اما مدلی محبوب و همه پسند است که از ترکیب یقه برگردان معروف پولو با پارچه جودون تولید می شود. پلوشرت های آستین کوتاه یا آستین بلند جودون را می توان با طرح ها و ترکیب رنگ های مختلف در بازار به راحتی پیدا کرد. امروزه مدل های جدیدتر هم در میان برش تیشرت ها می توان یافت که بسیار مورد توجه جوانان و نوجوانان است تیشرت لانگ یا تیشرت اورسایز که به تیشرت لش نیز معروف است که در بیشتر موارد با شلوار بگ و شش جیب و اسلش ست می شود. تیشرت اما کاربرد جذاب دیگری هم دارد که به نوعی روشی برای ارتباط برقرار کردن است. تیشرت های چاپی که تنوع بی نظری را شامل می شوند گاهی سلیقه مصرف کننده خود را در موسیقی و فیلم و... به نمایش می گذارند. تیشرت های چاپی با انواع جملات و تصاویر گرافیکی بسیار در میان نوجوانان و حتی جوانان محبوب است. تیشرت همراه شلوار یا شلوارک ترکیبی شیک و جذاب برای مصرف خانگی به بازار ارایه می شود. تیشرت های یقه گرد ساده یا چاپ دار گاهی حتی زیر پیراهن مردانه استفاده می شود، در این حالت دکمه پیراهن باز گذاشته می شود و یک ترکیب کژوال جذاب برای یک مهمانی خودمانی را می سازد. معمولا تیشرت در یک استایل روز مره در تمام فصول سال مصرف دارد بیشتر موارد با انواع شلوار راسته و جین و کتان یا شلوار جذب همراه می شود. کفش های روزمره، کفش های اسپرت و اسنیکر با جوراب اسپرت و مچی از همراهان همیشگی تیشرت ها هستند.

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

فهرست