برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

شلوار مردانه

فیلتر توسط
Iran Katan
کد: 129001214
910,000 تومان 1,137,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Iran Katan
کد: 129001215
910,000 تومان 1,137,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 44 48
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی...
Dexonary
کد: 304000231
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38
شلوار اسلش کمر کش دمپا لوله تفنگی چسبان راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز...
Dexonary
کد: 304001421
460,000 تومان 575,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42
شلوار راه راه فشن فاق بلند مردانه از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه...
Iran Katan
کد: 129000113
816,000 تومان 1,020,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44 46 48 50
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی...
Dexonary
کد: 304001131
520,000 تومان 650,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40
شلوار پارچه ای اسلیم فیت راه راه از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری...
Dexonary
کد: 304000123
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 42
شلوار اسلش مردانه طرح چریکی راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز عرض کمر...
Dexonary
کد: 304000122
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42
شلوار اسلش مردانه طرح چریکی راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز عرض کمر...
Iran Katan
کد: 129001209
910,000 تومان 1,137,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42 44 46 50
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Dexonary
کد: 304000112
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42
شلوار اسلش مردانه طرح چریکی راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز عرض کمر...
Dexonary
کد: 304000502
490,000 تومان 612,500 تومان
(1)
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 44 46
شلوار اسلش دمپا کش با پارچه کتان از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه...
Dexonary
کد: 304000421
430,000 تومان 537,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44 46
شلوار اسلش دمپا کش با پارچه کتان از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری...
Iran Katan
کد: 129000813
1,020,000 تومان 1,275,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 42 46
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Dexonary
کد: 304000402
430,000 تومان 537,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44
شلوار اسلش دمپا کش با پارچه کتان از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه...
Iran Katan
کد: 129001208
910,000 تومان 1,137,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42 44 48
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Dexonary
کد: 304001415
460,000 تومان 575,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42
شلوار راه راه فشن فاق بلند مردانه از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه...
Iran Katan
کد: 129001257
910,000 تومان 1,137,500 تومان
(1)
سایزهای موجود: سایزها: 40 42
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Dexonary
کد: 304000157
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 46
شلوار اسلش مردانه طرح چریکی راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز...
Iran Katan
کد: 129001202
910,000 تومان 1,137,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 42 46 50
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی معادل سایز...
Dexonary
کد: 304000415
430,000 تومان 537,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44 46
شلوار اسلش دمپا کش با پارچه کتان از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری...
Dexonary
کد: 304000419
430,000 تومان 537,500 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44 46
شلوار اسلش دمپا کش با پارچه کتان از برند دکسونری راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری...
Iran Katan
کد: 129000213
1,020,000 تومان 1,275,000 تومان
(1)
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42 44 46
راهنمای سایز * اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند * این اعداد مخصوص همین مدل و برند است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد *آموزش نحوه اندازه گیری سایز ایرانی...
Royal Star
کد: 347027757
358,400 تومان 448,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 40 42 44
جنس: نیلمناسب برای: آقایانتوضیحات: پارچه نیل کشی ضخیم - دو جیب در بالا و در طرفین زانو تصاویر از روی خود محصول عکاسی شده اند
Dexonary
کد: 304000227
360,000 تومان 450,000 تومان
سایزهای موجود: سایزها: 38 40 42
شلوار اسلش کمر کش دمپا لوله تفنگی چسبان راهنمای سایز * این اعداد مخصوص همین مدل است * خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد * مدل با قد 180 و وزن 78 کیلوگرم سایز 44 پوشیده است *آموزش نحوه اندازه گیری سایز...
نمایش 1 تا 24 از 34 مورد

شلوار مردانه بخش مهمی از استایل پوشاک آقایان را تشکیل می دهد، برخلاف شلوار زنانه که یک انتخاب در اصل استفاده آن وجود دارد، همچین انتخابی در بیشتر موارد برای آقایان نیست. هرچه بالا پوش مردانه از تاپ و تیشرت و پولوشرت گرفته تا پیراهن و سویشرت و پلیور انتخاب اساسی در اصل کتگوری دارد اما شلوارک مردانه تنها جایگزین شلوار مردانه است که در موارد خاص و در زمان خاص سال می تواند جایگزین شلوار مردانه شود. از طرفی شمار مردانی که علاقه ای به استفاده از شلوارک مردانه به عنوان پوششی خارج از خانه ندارند کم نیستند. 

این موضوع شلوار مردانه را یکی از مهم ترین قسمت های پوشاک مردانه می کند. اما باز هم با این وجود بایست گفت تنوع در مدل جنس پارچه و برش شلوار مردانه بسیار چشمگیر است. تقریبا در کمد لباس هر مردی شلوار مردانه تنوع بالای دارد علت اصلی این مساله در درجه اول لباس و کفشی است که با شلوار ست می شود در درجه دوم مناسبت و محل استفاده از شلوار؛ هرچه تنوع در ست کردن در برخی از لباس های مردانه مانند پیراهن و پلیور و حتی سویشرت و هودی وجود دارد بایست گفت تقریبا هر نوعی از شلوار بهتر است در کتگوری استایل مناسب خودش استفاده شود.

شلوار مردانه علاوه بر اینکه تنوع قابل توجهی در جنس پارچه مورد استفاده در تولید دارد بایست گفت تنوع قابل ملاحظه ای در برش دارد مهم ترین جنس پارچه در تولید شلوار پارچه جین Denim است که نه تنها یک پوشش مورد علاقه نوجوانان و جوانان است بلکه بایست گفت تقریبا هر مردی در هر سنی به احتمال قوی یک شلوار جین در کمد لباسش دارد. حتی اگر آنرا زیاد استفاده نکند. از پارچه دنیم که در ایران به نام شلوار جین شناخته می شود که بگذریم بایست گفت رتبه اول جنس پارچه متعلق به پارچه کتان است Cotton است. شلوار کتان مردانه با برش های گشاد، معمولی، راسته، اسلیم فیت و جذب به بازار ارایه می شود. اغلب شلوار های جین هم با این برش ها به بازار ارائه می شوند. اینکه کدام برش شلوار مناسب چه فرم و شکل از بدن فرد است موضعی است که حتما بایست مورد توجه قرار بگیرد. پارچه شلوار کتان یا همان Chinos از جنس پنبه است و در فصل گرما و سرما مورد استفاده قرار می گیرد. البته شلوار مناسب فصل بهار و تابستان هم از جنس لینن یا کتان سبک می توان یافت. دمپای شلوار های کتان Chino برخلاف شلوار های جین تنوع بیشتری دارد شامل دمپای پاکتی، ساده، نیم پاکت و دوبل می شود. شلوار کتان را در مواردی با کت تک و کالج می توان همراه کرد و گاهی با سایر مدل های کفش روزمره و حتی کفش اسنیکرز کفش اسپرت. شلوارهای جین را هم اغلب به همین ترتیب می توان در استایل های روزمره به کاربرد هرچند استفاده شلوار جین به همراه کت تک و کفش کالج کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل دیگری که بسیار جوان پسند است شلوارهای شش جیب Cargo یا شلوار اسلش Joggers هستند. شلوارهای شش جیب به طور معمول با برش های اورسایز یا گشاد و نرمال و گاهی راسته به بازار ارائه می شوند. در حالی که شلوار اسلش تنوع بیشتری از نظر برش را شامل می شوند از راسته و اسلیم فیت تا اور سایز نرمال ممکن است به بازار ارایه شوند. هر دو مدل با دمپاهای گت دار یا کشباف و ساده در بازار قابل تهیه هستند.

مدل دیگری که بی شک مورد استفاده تمام قشر آقایان هست با نام های شلوار پارچه ای Dress Pants یا شلوار کت شلوار Suit Pants در بازار شناخته می شود. پارچه این دست شلوارها تنوع بسیاری دارد از پارچه پشمی تا فاستونی گرفته تا تویل و فلانل را در دوخت این شلوارها به کار گرفته می شود. برش کلاسیک این شلوار ها برش نرمال و راسته بوده البته این روزها شلوار پارچه ای در برش های جذب و اسلیم فیت و اورسایز هم به بازار ارائه می شوند. اما مدل های کلاسیک آن با دمپاهای پاکتی، راسته و دوبل همیشه خواهان خود را دارد. مدلهای کلاسیک شلوار مردانه با کفش های رسمی و گاه با کالج ها یا کفش های روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. بایست گفت هر مردی دستکم به یک یا دو شلوار پارچه ای مردانه در کمد لباسش نیاز دارد. رنگ های بسیار عمومی برای شلوار پارچه ای خاکستری و مشکی هستند که با جوراب کلاسیک مشکی یا خاکستری تیره یا دودی ترکیب مناسبی را برای یک لباس رسمی کاری ایجاد می کند. از دیگر تنوع های مرسوم شلوارهای پارچه ای مردانه پلیسه است. بعضی از شلوار های پارچه ای با پلیسه طراحی شده اند که با مپای پاکتی ترکیب محبوبی را تشکیل می دهد. برش پلیسه در مواردی با شلوار های لینن و کتان هم همراه می شود.

اما تنوع شلوارها به همین ختم نمی شود شلوار فاق کوتاه یا فاق بلند و مام استایل که تقریبا با تمام انواع شلوار همراه می شوند نیز حق انتخاب بالایی ایجاد می کند. دیگر اینکه شلوار با کمربند همراه می شود یا خیر کمر کش دار است یا با ساسپندر به کار می رود. با زیپ بسته می شود یا با دکمه؟ در مورد شلوار های مردانه قزن و دکمه مخفی هم جذابیت خود را دارد.

از دیگر شلوارهای محبوب برای استایل روزمره مردانه شلوار مخمل است که بسیار هم خانواده شلوار های کتان است. با توجه به پارچه به نسبت ضخیم تر شان در فصل های پاییز و زمستان پر کاربرد تر است. تقریبا اغلب مدل های شلوار مردانه با بوت و نیم بوت و صندل هم همراه می شوند. بسته به نوع کفش ممکن است با جوراب های مچی یا کالج یا جوراب اسپرت استفاده شوند. هرچند استفاده از شلوار پارچه ای کلاسیک همراه با جوراب کلاسیک فقط مرسوم است. در میان این همه تنوع چهار شلوار خاص بیشترین محبوبیت را دارد شلوار پارچه ای مشکی یا خاکستری، شلوار جین سورمه ای تیره یا مشکی و شلوار کتان کرم رنگ. می توان گفت هر مردی دستکم یک یا دو و شاید هر سه مورد را در کمد لباسش دارد.

 به سبک خودت زندگی کن! :)

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

پشتیبانی آنلاین

تخفیف نقدی

با پرداخت هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید (هر یک امتیاز برابر با هزار تومان تخفیف در خریدهای بعدی)

فهرست